Sonbaharda görülen göz hastalıkları nelerdir?

Venole

Active member
Sonbahar demek yalnızca yağmur ve sararan yapraklardan ibaret bir mevsim olarak düşünülse de, her mevsimin kendine özel bedenimizde meydana getirdiği tesirleri göz gerisi etmemek gerekmektedir. Bilhassa ülkemizde sonbahar devri hava değişimlerinin en sık gözlendiği ve buna bağlı olarak üst teneffüs yollarında külfetlerin en çok yaşandığı mevsimdir. Üst teneffüs yolları ile birlikte gözlerimizde bu mevsimden kendine düşen hissesi alır.

Dr.Çağlayan Aksu, ”Genellikle soğuk algınlığı bulguları gösteren ve sıradan bir nezle olarak geçiştirilen adenoviral kaynaklı enfeksiyonlar gözlerde önemli enfeksiyona ve hatta buna bağlı kalıcı görme bozukluklarına sebep olmaktadır. Öncelikle bir beğenilen başlayan ağrı, kızarıklık, yanma, batma, beğenilen yabancı cisim hissi ve sabahları gözleri açamayacak derecelere varan çapaklanma şikayeti, adenoviral konjonktivit denilen ve halk içinde göz nezlesi olarak tabir edilen hastalığın birinci belirtileri olabilir. Bulaşıcılığı pek yüksek olan bu hastalık bilhassa toplu taşıma araçları ve kalabalık ortamlarda süratle yayılmaktadır.

Aile bireylerinden birinde başlayan göz nezlesi, dikkat edilmediği ve ortak kullanılan şahsi eşyalar yardımıyla tüm aileyi etkilemektedir. vakit içinde her iki beğenilen birebir durumun olması kişiyi gerek toplumsal hayatından, gerekse iş hayatından uzaklaşmasını sağlayacak boyutlara gelebilir. Hastalık şikayetleri azalsa dahi ilerleyen devirde hastalığın güzelleşmesine karşın gözümüzde oluşturduğu tahribat görmede puslanma ve hatta az görmeye dahi sebep olabilir. Bu sebeple göz nezlesi geçirdiğini düşünen yahut emsal şikayetleri olan bireylerin en yakın göz hekimine müracaatı ve tam düzgünleşme sağlanana kadar tedavi ve takibi yapılmalıdır.” diye tabir etti.


Mevsim değişikliklerinde en sık görülen göz hastalıklarından birisi de kuru göz hastalığıdır diye belirten Dr.-Aksu kelamlarına şöyleki devam etti;” Günümüzün en büyük sorunlarından biri haline gelen göz kuruluğu bilhassa rüzgarlı ve kuru bölgelerde daha sık karşımıza çıkmaktadır. Gün ortasında daima kullanır hale geldiğimiz akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayar monitörleri göz kuruluğunun en büyük niçinidir. Ekran ışığının ayarlanması yada filtreler kısmen işe yarasa da ,ekrana bakarken fark etmeden göz kırpma refleksimizin azalması ve gözün havayla temas müddetinin artması asıl etkenlerdir. Sonbaharda okulların açılması ve devlet dairelerinin daha ağır biçimde çalışmaya başladığı göz önüne alınırsa, sonbahar göz kuruluğunun pik yaptığı bir devir denilebilir. Göz kuruluğunda beğenilen yanma,batma,gözde kum varmış hissi, bilhassa akşamları beğenilen yorgunluk ve sabahları göz açarken zorlanma üzere belirtiler olabilir. Göz kuruluğu önemli görünmese dahi ilerleyen durumlarda beğenilen görme bulanıklığı ve kontrast görmede azalma üzere şikayetlere sebep olabilir. Bu şikayeti olan hastalarımızın tabip tarafınca uygun görülen tedaviyi aksatmadan kullanımı kıymet arz etmektedir” dedi.

Dr.Çağlayan Aksu, ”Ve son olarak genelde ilkbahar aylarında daha sık görülen lakin sonbahar vaktinde görülme sıklığı artan alerjik konjonktivit. Hava değişiminin ağır yaşandığı mevsimlerde görülme sıklığı artan alerjik konjonktivit genelde bünyesel alerjisi olan yada alerjik hastalıklara yatkınlığı olan bireylerde beğenilen kızarıklık ve kaşıntı ile kendini gösterir. Soğuk uygulama kısmen rahatlık sağlasa dahi allerjiye sebep olan etken ortadan kalkmadığı takdirde tam düzgünleşme sağlanama. Etkeni uzaklaştırmak sıkıntı olduğu için daha fazlaca semptomatik dediğimiz yani şikayetleri süreksiz olarak azaltmaya yönelik tedaviler uygulanmaktadır. Göz alerjisinde en değerli mevzu ilerleyen periyotlarda ve alerjinin sürekliliği durumunda gözümüzde yapacağı kalıcı hasarlardır. Ayrıyeten daima ve şiddetli göz kaşımanın keratokonus denilen, ilerleyici ve fazlaca önemli göz hastalığı yapacağı ve keratokonus denilen hastalığın da ierlemesi durumunda görmeyi kalıcı olarak azaltacağı ve hatta göz nakli yapılması gerekecek kadar sorun teşkil edeceği unutulmamalıdır.” diye belirtti
 
Üst