Sanki Beşerler Ne Der?

Venole

Active member
Sosyal Onay Gereksinimi Nedir?

İçinde doğup büyüdüğümüz aile, İnsanı bir hayli taraftan etkileyen bir yapıdır. İnsanın kişiliği ve etrafına yönelik hallerin oluştuğu birinci ortam aile yapısıdır.

Aile yapısı Çekirdek ve geniş aile formunda farklı yapıdadır. Farklı Aile yapılarında yetişen bireyler de oluşan kişilik tutumları kimi vakit toplumsal onay muhtaçlığı olarak ortaya çıkabilmektedir.

Toplumun en küçük yapı taşı olan Aileyi, İnsanoğlu Dünya sahnesinde yerini aldığı andan itibaren bir kurum olarak görmekteyiz.

Ancak, değişen vakit dilimi içerisinde ve değişen şartlarla bir arada Aile yapısı da başka her şey üzere farklılık göstererek değişime ve gelişime ayak uydurmaktadır.

Geniş aile yapısının çekirdek aile tipine dönüşmesi bu değişikliklerin en başında gelmektedir

Peki, Aile Nedir?

Aile, kültür ve topluluk çeşitlerine göre epey fazla tarifi bulunmaktadır. (Gladding; 2015)’e nazaran; Aile, ortalarında Tarihî, Duygusal, Ruhsal bağlara sahip, bununla birlikte kendilerini tıpkı konutun üyeleri hisseden bireylerin oluşturduğu birliktir. Türk Lisanı Kurumunun (2018) şimdiki Türkçe sözlüğünde ise Aile Tarifi; Evlilik ve Kan bağına Dayanan Karı-Koca, Çocuklar, Kardeşler içindeki alakaların oluşturduğu toplum ortasındaki en küçük birlik olarak tabir edilmektedir.

Yeryüzünde mevcut olan topluluklarda her toplumun kendine has Aile tipleri bulunmaktadır.

Çekirdek aileler; geniş aileye bakılırsa daha zayıf, yalnız, takviyeden mahrum ve savunmasız durumda olduğu için bu tıp ailelerde ekstra sorumlulukları yüklenmeye hazır ol(a)mayan eşlerin vakit zaman rol çatışmalarına girmesi ve ortalarında birtakım meselelerin oluşması olasıdır (Yörükoğlu, 2007, s. 49). Bu meselelerden bir tanesi de, takviyeden mahrum ve savunmasız durumda olan Ailelerde Toplumsal Onay gereksinimi olan bireylerin yetişmesidir.

Kişileri derinden etkileyen ve hayatların diğerlerine bağımlı kılan bu Toplumsal Onay Nedir?

Sosyal onay olarak söz ettiğimiz lakin toplumumuz tarafınca epey ta uzak olmadığımız bu durum aslında “El âlem ne der?” ya da “El Alemcilik” olarak bilinmektedir. Bu durum kişinin öz hürmeti ve öz kıymetlerine göre değil, etrafının ve bulunduğu ortamın göstereceği övgü, takdir ve onaylamasına bakılırsa oluşur.

Kişi yetiştiği ortamda Sevgi, İlgi ve Onaylanmayı yani kendini kabul ettirme hissini gereğince alamadığında ortasında oluşan bu eksikliği doldurmak ve tamamlamak için kendi öz hürmeti ve öz bedellerinin aksine davranışlar göstererek diğerlerinin beklentilerine öncelik verir. Etrafındakilerin her türlü isteğine “Hayır” demediği için kendisine ilişkin bir hudut belirleyemez. özetlemek gerekirse öbürleri ne der? Sorusuna kendi ortasında duyduğu korku ile karşılık verir. bir arada yaşadığımız toplum bireylerin davranışlarını kıymetli denecek biçimde etkilemektedir. Hatta “El Âlem ne der?” sorusu bireylerin Bilinçaltı/Bilinçdışına öylesine yerleşmiş bir soru kalıbıdır ki, birey hayat biçimini, karar verme anını “El Âlem ne der?” sorusuna göre ayarlamaktadır. bu biçimde olunca Dış görünüşümüz, konuşma üslubumuz, tercihlerimiz sıklıkla toplumsal onay muhtaçlığının belirlediği davranışlarımızdır. ötürüsı ile toplumun her bölümünde ve hayatın her anında Toplumsal Onay muhtaçlığının mevcudiyeti ve sorunu kendini göstermektedir.

Sosyal Onay, toplum tarafınca kabul görme ve bireyin etrafındakilerinin fikirlerine uyma gereksinimi olarak çerçevelendirmek mümkündür.

Sosyal Onay Muhtaçlığı yüksek olan bireyler; hiç bir şeyi reddedemeyen, Hudut Çizemeyen, Sadece Onay kazanmak için yanlışta olsa her türlü davranışı sergileyebilen, Etrafına olumlu bir iz bırakmak ve onay alabilmek için bulunduğu toplumun her bir hareketine ayak uydurmaya çalışan Öz kıymetlerinin ışığında yaptığı davranışlarının etrafı tarafınca değerlendirilmesinde kaygın duyulan bir durumdur.

Bu bireyler, diğerleri ile ortalarının bozulmasını istemezler. Bu yüzden düşmanlığı ve eleştiriyi engellemeye çalışırlar (Karaşar; 2014). Şayet sizde;

– Niyetlerimin öbürleri tarafınca onaylanması benim için kıymetlidir.

– Beğenilmek ve takdir edilmek için gayret harcarım.

– Onaylanıp onaylanmadığımı anlamak için insanların yüz sözlerine dikkat ederim.

– Olumlu taraflarımı ön plana çıkarmaya çalışırım.

– Bir kişi benimle ilgili olumsuz bir tavra sahipse, o kişinin tavrını olumlu hale getirmek için uğraşlarım.

– Olumsuz hislerimi onaylanmayacağım kaygısıyla saklarım.

– Diğerlerinin ne diyeceğini düşünerek, kendi isteklerimden vazgeçerim.

– Hakikat olmadığına inansam bile, çoğunluğun kabul ettiği görüşlere itiraz etmekten kaçınırım.

– Öbürleri beni olumsuz değerlendirdiğinde incinirim.

– Diğerleri tarafınca onaylanmadığımda kendimi bedelsiz hissederim.

– Diğerlerine müracaattan bir işe başlamakta zorlanırım diyorsanız ya da bu hususlarda EVET yanıtını verdikleriniz ne kadar fazlaysa, size takviye gereksiniminizin o kadar acil olduğunu söyleyebilirim.

Bu cins bir korku içeren bireye Probleminin kaynağı tespit edilerek Bilişsel Davranışçı (BDT) yaklaşım ile bir daha çerçeveleme tekniği doğrultusunda Toplumsal Onay kaynaklı Korkusunun tahlile kavuşmasında yardımcı olunmaktadır.

Bireysel Farkındalıklı ve Sağlıklı bir ömür dileklerimle…
 
Üst