Çekim eki nedir kaça ayrılır?

Tuner

Global Mod
Global Mod
Çekim eki, İngilizce’deki fiil kipini belirlemek için kullanılan bir gramer kurallarıdır. Çekim ekleri, kısaca fiilin kipini belirlemek için kullanılan ekler olarak tanımlanabilir. Çekim ekleri, İngilizce’deki fiilleri kullanırken karşılaşılan zorlukların çözümüne yardımcı olur.

Çekim Eklerinin Tanımı

Çekim eki, özne ve fiil arasında kurulan ilişkiyi belirlemek için kullanılan ektir. Çekim ekleri, fiilin çekim şeklini ve kullanımını belirlemek için kullanılır. Çekim ekleri, fiilin özneden alınan özne göre çekimli şekline dönüşmesini sağlar. Çekim ekleri, fiilin çekim şeklini ve kullanımını belirlemek için kullanılır.

Çekim Eklerinin Ayrılışları

Çekim ekleri, üçe ayrılır. Bunlar, üçüncü tekil kişi, ikinci çoğul kişi ve ikinci tekil kişi çekim ekleridir. Üçüncü tekil kişi çekim eki, “-s” olarak kısaltılır. Bu ek, fiilin üçüncü tekil özneyle ilişkili olmasını sağlar. İkinci çoğul kişi çekim eki, “-er” olarak kısaltılır. Bu ek, fiilin ikinci çoğul özneyle ilişkili olmasını sağlar. Son olarak, ikinci tekil kişi çekim eki, “-est” olarak kısaltılır. Bu ek, fiilin ikinci tekil özneyle ilişkili olmasını sağlar.

Çekim Eklerinin Kullanımı

Çekim ekleri, fiillerin kullanımını belirlemek ve özne ile ilişkisini göstermek için kullanılır. Çekim ekleri, fiilin özneden alınan çekim şekline dönüşmesini sağlar. Örneğin; “run” (koşmak) fiilinin üçüncü tekil özneyle ilişkisi için kullanılan çekim eki ”-s”, ikinci tekil özneyle ilişkisi için kullanılan çekim eki “-est” ve ikinci çoğul özneyle ilişkisi için kullanılan çekim eki “-er” olacaktır.

Çekim ekleri, İngilizce’deki fiil kipini belirlemek için kullanılan önemli bir gramer kurallarıdır. Çekim ekleri, fiilin özneden alınan çekim şekline dönüşmesini sağlar.
 
Üst