Çatallaşmış ses ne demek

Tuner

Global Mod
Global Mod
Çatallaşmış ses, bir sesin dalgalarının, yayılmasını engelleyen fiziksel engeller tarafından yansıtılarak çoğaltılarak yayılmasına verilen isimdir. Çatallaşmış ses, genellikle kapalı alanlarda duyulur ve yüzeylerin yansıtma özellikleri çatallaşan sesin şiddeti ve biçiminin süresini belirler. Ses çatallaşması, çoğunlukla şu üç fiziksel etken nedeniyle ortaya çıkar: konfigürasyon, yüzeylerin özellikleri ve konum.

Konfigürasyon

Ses çatallaşması, bir ses kaynağından çıkan ses dalgalarının çatallaşma alanının fiziksel konfigürasyonuna bağlı olarak ortaya çıkar. Bu, çatallaşma alanının üç boyutlu olarak tasarlanmasının önem taşıdığı anlamına gelir. Bir ses kaynağından çıkan ses dalgalarının, çatallaşma alanındaki engeller tarafından yansıtılıp çoğaltılmasının çok fazla olması, çatallaşma etkisini artıracaktır.

Yüzey Özellikleri

Ses çatallaşmasının etkisi, çatallaşma alanındaki yüzeylerin özelliklerine de bağlıdır. Çatallaşma alanındaki yüzeylerin, ses dalgalarının yansıtılmasına etkin biçimde katılmalarını sağlaması gerekmektedir. Bu durum, çatallaşma alanındaki yüzeylerin, ses dalgalarının yansıtılmasının önünde hiçbir engel olmaksızın, ses dalgalarının doğal olarak yansıtılmasını sağlayacak nitelikte olmasını gerektirir.

Konum

Ses çatallaşmasının şiddeti ve süresi, çatallaşma alanındaki engellerin konumuna da bağlıdır. Çatallaşma alanındaki engellerin, ses kaynağından çıkan ses dalgalarının yansıtılmasına doğru bir şekilde dizilmesi gerekmektedir. Ayrıca, çatallaşma alanındaki engellerin, ses dalgalarının çoğaltılmasını sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir.

Çatallaşmış ses, bir sesin fiziksel engeller tarafından engellere karşı yansıtılarak çoğaltılarak yayılmasına verilen isimdir.
 
Üst