Gözlük değiştiriyor fakat hâlâ net görmüyorsanız niçini: Keratokonus

Venole

Active member
Keratokunus, kornea ismi verilen ve gözün en önündeki saat camı üzere olan saydam kırıcı tabakanın ilerleyici bir biçimde incelerek öne gerçek kronik şekilde uzamasıdır. Bayanlarda daha sık görülen keratononus, korneanın kırma gücünü değiştirerek orta yahut ağır derecede sistemsiz astigmata ve bulanık görmeye sebep olur. Keratokonus hastalığının son evresinde korneada şişme ve beyazlaşma görülebilir. Keratokonusun söz manası da koni biçiminde kornea demektir. Halk içinde beğenilen incelme, beğenilen kornea incelmesi olarak da bilinir. Korneanın hali bozulunca görme bozulur.

Kesin olarak niçini belirlenmiş değil

Yapılan biroldukca araştırma ve çalışma, keratokonusun niçinini ortaya koyamadı. Tıpkı aile fertlerinde görülebilmesine karşın direkt bir daha sonraki kuşağa geçen bir hastalık değil. Gözlerini ovuşturanlarda daha sık görüldüğünden keratokonus olan hastaların gözlerini ovuşturmaktan sakınmaları tavsiye edilir. Erken teşhis edilirse nispeten sıradan metotlarla tedavi edilebilir. Keratokonus hastalarının yakınlarında da yüksek astigmat görülür. Hastalarda daima artan sistemsiz astigmatizma, miyopi vardır, iki taraflı tutulum olur. Hastaların en büyük şikâyeti sık sık gözlük değişimi lakin kısa müddet daha sonra bu gözlüklerde yetersizlik ve görme bozukluğudur. Keratokonus korneanın faydalanması, birtakım özel göz hastalıkları ve sistemik rahatsızlıklarla bir arada olabilir. Uygun olmayan gözlere excimer laser ameliyatı yapılmasından daha sonra gözün saydam katmanının zayıflaması durumunda da ortaya çıkabilir.


Belirtiler neler?

İlk belirtiler görmede çarpıklık ve bulanıklıktır. Belirtiler çoklukla 15-25 yaşlar içinde çıksa da daha erken yahut daha geç de görülebilir. bu vakitte çoklukla miyop astigmat teşhisiyle gözlük verilir. Fakat Orbscan ve Pentacam ismi verilen kornea topografi yolu ile fazlaca erken devirde dahi saptanabilir. Hastalık ilerledikçe korneadaki form değişikliği artar ve görme bozukluğu daha barizleşir.

Hangi evrede tespit edildiği tedavi halini de etkiliyor

Hastalığın seyri şahıstan bireye değişebileceği üzere tedavi biçimleri de hastalığın derecesine bakılırsa değişir. Yapısal bir hastalık olmakla birlikte asıl emel hastanın görme fonksiyonunu daha yeterli yerine getirebilmesini sağlamaktır.

– UV Korneal Cross Linking (CCL) tedavisi

– Keratokonus ameliyatı: Kornea İçi Halkalar (Keraring,intacs) – Kornea Nakli

Keratokonusta UV korneal cross linking (CCL) tedavisi

Keratokonusta yeni bir alternatif tedavi metodu olan UV cross linking tedavisi, UV-Cross linking ameliyatında korneaya riboflavin eşliğinde UVA ışığı uygulanarak, korneanın kolajen molekülleri içindeki çapraz bağların artırılmasıyla korneanın direnci artırılır. Yapılan çalışmalarda bu usulün korneanın incelmesini durdurduğu, keratokonusta ilerleme olmadığı gösterilmiştir. Bu sayede kornea nakline olan muhtaçlığın geciktirilebileceği yahut azalabileceği düşünülmektedir. İlerleyici keratokonusta erken evrede uygun olan CCL tedavisi yenidenlanabilir özelliktedir. Uygulanan UVA ışığının dozu ve riboflavinin esirgeyici tesiri yardımıyla tedavi yapılan hastalarda hiç bir yan tesir görülmemiştir.

Kontakt lensler

Başlangıç keratokonus olgularında görme sertliği çoklukla gözlük ile düzeltilebilir. Lakin keratokonus ilerlediğinde gözlükler kâfi olmaz, sert kontakt lens kullanmasına gereksinim olur. Kontakt lensler hastalığın ilerlemesini durdurmaz, hastanın görmesini düzeltir. Kontakt lens kullanması keratokonuslu bir epeyce olguda muvaffakiyet ile uygulanırç Lakin hastanın kontakt lens kullanmaya istekli olması ve hijyenik şartlara dikkat etmesi gerekir.

Kornea içi halkalar (keraring, intacs)

Gözüne kontakt lens uymayan yahut kontakt lens kullanamayan hastalarda, keratokonus ileri periyodunda değilse kornea içi halka uygulaması yeterli bir alternatiftir. Topikal anestezi ile kornea içine femtosecond laserle (intralase) kanallar açılır ve bu kanallara halkalar yerleştirilir. Bu halkalar kornea formunu düzelterek mevcut kırma kusurunun azaltılabilmesini sağlar. Halkaların çıkarılabilmesi yani ameliyatın geri döndürülebilmesi mümkündür.

İleri düzeyde kornea nakli gerekebilir

Keratokonusun ileri evresinde, artık kontakt lens kullanamayan, görmesi yeterlice azalmış ve kornea içi halkalardan fayda goremeyecek hastalar için uygun tedavi seçeneği kornea nakli yani keratoplasti ameliyatıdır. Halk içinde göz nakli olarak bilinen keratoplasti ameliyatında, vericiden alınan sağlıklı kornea dokusu alıcının hasta korneası ile değiştirilir. Ülkemizde bağışlanan uygun verici kornea sayısının gereksinimin epey altında oluşu ve temininin kuvvetliğü keratokonusta erken tanıyı ve CCL tedavisinin değerini daha da artırıyor.
 
Üst